MEDBYGGERNE – Współpraca dotycząca zgłoszeń nieprawidłowości


Aby zdemaskować nieuczciwych i przestępczych przedstawicieli branży budowlanej, nawiązano współpracę pomiędzy instutycjami rządowymi i uczciwą stroną branży budowlanej, a także ruchem związkowym. Otrzymane zgłoszenia są utajniane i przekazywane na adres e-mail do Norweskiego Urzędu Podatkowego oraz Norweskiej Inspekcji Pracy. Wyżej wymienione instytucje oceniają również czy w wyniku zgłoszenia powinna zostać zaangażowana policja.

MASZ INFORMACJE LUB PODEJRZEWASZ NIELEGALNE WARUNKI?


 • Praca wykonywana "o każdej porze dnia i nocy"
 • Naruszenie obowiązujących zasad dotyczących zwolnień tymczasowych
 • Pracodawcy wywierający presję na pracownikach
 • Niepłacenie podatków
 • Lub inne działania, które nie są zgodne z aktualnymi wymaganiami/przepisami

W TAKIM RAZIE CHCIELIBYŚMY OD CIEBIE USŁYSZEĆ. TWOJE ZGŁOSZENIE JEST WAŻNE!

MOŻESZ WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE SZYBKO I ANONIMOWO PRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ.

WYSYŁAJĄC ZGŁOSZENIE BIERZESZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ PRZYCZYNIASZ SIĘ DO:

 • Stabilnego i bezpiecznego rynku pracy
 • Ulepszenia wykonywanego kunsztu i rzemiosła
 • Zapobiegania szkodliwych sytuacji w pracy oraz spraw ubezpieczeniowych
 • Bezpiecznych praktyk, certyfikatów ukończenia kursu zawodowego oraz tytułów zawodowych
 • Zapewnienia rzemieślnikom przewidywalność dzięki wymogom dotyczących systemów ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń zbiorowych, wynagrodzenia urlopowego oraz ubezpieczeń
 • Pomocy oraz usprawnień dla nowo utworzonych uczciwych firm
 • Ochrony konkurencji na równych warunkach
 • Zabezpieczenia podstawy opodatkowania oraz utrzymania Norwegii jako państwa opiekuńczego,
  z którego wszyscy korzystamy

CO TO JEST A-KRIM?

Norweskie życie zawodowe charakteryzuje się przede wszystkim uporządkowaniem oraz dobrymi warunkami pracy. Niemniej jednak w niektórych firmach i branżach występuje nieuczciwość oraz przestępczość w postaci pracy "na czarno" i uchylania się od płacenia podatków. Konsekwencje są poważne zarówno dla pracowników, których to dotyczy, dla dotkniętych branż, jak i dla finansowania Norwegii jako państwa opiekuńczego.

Przestępstwa związane z pracą (a-krim) to czyny łamiące norweskie przepisy dotyczące płac oraz warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków i opłat, które są często dokonywane w sposób zorganizowany oraz, które wykorzystują pracowników lub zakłócają konkurencję oraz podważają strukturę społeczną.

Przeczytaj więcej o rządowej strategii przeciwko przestępczości związanej z pracą w 2021 roku.

Zobacz raport z centrum A-krim w Tønsberg

TWOJE ZGŁOSZENIE JEST WAŻNE – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE TUTAJ


Klikk eller slipp filer over dette området for å laste opp. Du kan laste opp inntil 3 filer.
Kliknij lub upuść pliki w tym obszarze, aby je przesłać. Możesz przesłać maksymalnie 3 pliki.
Image

TWOJE ZGŁOSZENIE MOŻE SIĘ PRZYCZYNIĆ DO POWAŻNIEJSZEGO I UCZCIWEGO RYNKU PRACY

Image