LEDER AN FOR
HVITT ARBEID

Våre medbygger-bedrifter har tatt et aktivt standpunkt og oppfyller krav til seriøsitet, dokumentasjon, arbeidsliv og lønn.

Finn håndverker Bli med

Medbyggerne er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark.
Ideen bak Medbyggerne er å gjennomføre tiltak og kampanjer for å fremme seriøst arbeid, skape gode ambassadører og få flere til å bli Medbyggere og handle hvitt.

270medlemsbedrifter

Hva tenker dagens lærlinger om svart arbeid?

De fleste ønsker å bruke seriøse håndverkere på bygge-prosjekter. Hør hva ungdommen mener og forstå mer om hvorfor hvitt arbeid er viktig. Takk for at du er en Medbygger!

Se og hør fra fremtidens håndverkere

10 grunner til Å handle hvitt

Gjennom #MEDBYGGERE som deg, kan nemlig lærlinger få en yrkestittel og ledere se et lyst arbeidsmarked i møte for sine ansatte. Ditt bidrag er viktig og selv en liten jobb utgjør en stor forskjell. Det kan være grunnlaget for oppstarten av en ny, liten bedrift

Hvorfor handle hvitt? Ta quizen

Ditt tips er viktig!

Har du informasjon om kriminell virksomhet i bygge- og anleggsbransjen?
Ditt tips kan bidra til et mer seriøst og rettferdig arbeidsmarked

Send tips

Er DU en #medbygger?

I så fall tusen takk! Da bidrar du til å sikre trygt arbeidsmarked, nye lærlingplasser og velferdsstaten Norge.
Er du usikker? Ta testen ved å svare på tre spørsmål.

Ta quizen

Ta ansvar

Alle kan være med å bidra som #medbyggere.
Ved å handle hvitt bidrar du til egen og andres sikkerhet og et bærekraftig arbeidsliv.

Hvorfor handle hvitt?
Medbyggerne er et godt eksempel på at felles innsats kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer. Dette er viktig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre verdiskapning og skatteinngang gjennom vekst og rekruttering til lokale og regionale arbeidsplasser.

Jeg er derfor glad for at vi er mange som står sammen for å fremme et seriøst arbeidsliv, og at Vestfold og Telemark fylkeskommune er del av dette svært viktige samarbeidet!
Terje Riis-Johansen Fylkesordfører Vestfold og Telemark fylkeskommune

Aktuelt