Presse

Velkommen til våre pressesider hos Medbyggerne. Her finner du fotoer, kontaktpersoner og standard-tekster om Medbyggerne. Ta gjerne kontakt ved ønske om kommentarer eller utdypende informasjon, om saker relatert til kampen for hvitt arbeid og seriøse arbeidsforhold.

Medbyggerne er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark. For tiden er det representant fra Skatteetaten som er prosjektleder og representant fra LO som er styreleder. Ta gjerne kontakt med oss og sjekk også siste nytt under Aktuelt fra Medbyggerne.

Kontaktpersoner Presse

Pia Hansen Rolstad

Daglig leder Medbyggerne 915 72 156 Send e-post

Harald Olsen

Styreleder Medbyggerne 992 67 917 Send e-post

Høyoppløselige bilder

Pia Hansen Rolstad (.jpg)

Harald Olsen (.jpg)

Fellesbilde (.jpg)

 

Standardtekster om Medbyggerne

Medbyggerne er et bredt samarbeid mellom private og offentlige aktører for å fremme hvitt arbeid. I Medbyggerne deltar håndverkere og andre deler av lokalt næringsliv aktivt i samarbeidet med representanter fra statlige etater og kommuner/fylkeskommune.

Medbyggerne fremmer hvitt arbeid og bekjemper arbeidslivskriminalitet. Dette gjøres gjennom ulike tiltak og kampanjer, som bidrar til å fremme seriøst arbeidsliv og skape gode ambassadører. Tiltakene utføres i fire arbeidsgrupper som er Tipssamarbeid, Hvite bygg (Offentlige anskaffelser), Privatmarkedet og Medbyggerne Ung.

Deltakere i samarbeidet er bygge- og anleggsbransjen via håndverkere, entreprenører og byggevarehus, NHO, Virke, LO, kommuner, fylkeskommunen, Statsforvalteren, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet. Samarbeidet er samkjørt med eksisterende opplegg mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV.

Aktuelt