Slik blir du med

Ønsker din bedrift å bli med oss i kampen mot svart arbeid? Alle våre Medbygger-bedrifter verifiseres via lokale bransjeforeninger.

Foto av glassmester foran bygninger, Medbyggerne

For mer informasjon og medlemskap kontakt din bransjeforening via laug/forbund eller håndverk og industriforening.

 

Kriterier for Medbygger-bedrifter

 1. Mesterbedrift eller registrert installatør og medlem i Håndverks & industriforening eller laug/forbund tilsluttet en landsforening

  Alle våre medbygger-bedrifter er mestere eller registrert installatør, og medlemmer av et laug eller bransjeorganisasjon. Eventuelt medlemmer av landsforeninger i NHO eller MEF / Glassbransjeforbundet.

  Dette gir våre kunder økt trygghet og et resultat i tråd med Norsk Standard.

 2. Følge norsk lov

  Våre kunder skal være trygge på at vi som en Medbygger-bedrift følger norske lover. Dette sikrer et stabilt og trygt arbeidsmarked, sikrer skattegrunnlaget og forebygge skadelige arbeidssituasjoner.

 3. Signere sertifikat ved selvdeklarasjon som Medbygger-bedrift

  Som Medbygger-bedrift tar vi et aktivt standpunkt for seriøst arbeid! Dette sikrer også at våre kunder:

  • får bedre håndverksmessige utførelser via fagarbeidere og sikres garantier på arbeidet
  • blir mer bevisst hvilke rettigheter de har når de handler hvitt, som reklamasjon og dokumentasjon på arbeidet
  • bidrar til lærlingeplasser og til ordnede arbeidsforhold for de du engasjerer
  • bidrar til fellesskapet og velferdsstaten som du, dine og vi alle nyter godt av

 4. Stille til samtale i etisk råd om dette er ønsket

  Medbygger-bedrifter må stille til samtale i etisk råd dersom dette er ønsket. Dette kan være ved varsel eller mistanke om uetisk aktivitet relatert til bedriften eller deres ansatte. Etiske råd består at to medlemmer fra hver av partene, hhv. NHO og LO. Etisk råd vil så langt som mulig søke å løse utfordring i samarbeid med bedriften. Ekskludering kan være aktuelt om etisk råd anbefaler dette. Ekskludering: Tap av mesterbrev eller ekskludering fra Håndverk & industriforening, eventuelt medlemmer av landsforeninger i NHO eller MEF / Glassbransjeforbundet, som følge av brudd på norsk lov.

 5. Kriteriene tilfredsstiller krav til sertifisering som Medbygger-bedrift

Medbyggerne er viktig av flere årsaker, men først og fremst for å sikre arbeiderne i byggebransjen sitt ved og vel. Dessuten så er jeg overbevist om at det er en sammenheng mellom bedrifter som tar lover og regler seriøst og kvaliteten på arbeidet som leveres
Ole Johan Bjørge Fagleder/prosjektleder i Eiendom og samferdsel i Holmestrand kommune

Laug og bransjeorganisasjonene

Holmestrand Haandverkerforening
MEF Vestfold og Telemark (Maskinentreprenørenes forbund)
NELFO Telemark
NELFO Vestfold
Rørentreprenørene Telemark
Rørentreprenørene Vestfold
Sandefjord Håndverks- og industriforening
Telemark Byggmesterforbund
Telemark Murmesterlaug
VBL Telemark og Vestfold ( Ventilasjon og Blikkenslagernes forbund)
Vestfold Byggemesterforbund
Vestfold Maler- og Byggtapetsermesterlaug
Vestfold Murmesterlaug
Vestfold og Telemark Glassmesterlaug
EBA Telemark, Vestfold og Buskerud