Krav og forventninger

En lærling betraktes som en ansatt, og det forventes at lærlingen følger arbeidslivets spilleregler på samme måte som andre ansatte i firmaet.

Foto av jente foran hjul-laster, Medbyggerne Ung

For lærlinger gjelder de samme reglene for fravær, ferie, pauser, arbeidsbekledning og lignende, som for alle ansatte.

Når du har fått lærlingplass:

  • Kom til avtalt tid og vær våken
  • Oppfør deg ordentlig. Husk at du representerer bedriften hvor du er ansatt
  • Behandle bedriftens utsyr og verktøy ordentlig, dette er ofte veldig dyrt utstyr
  • Alle kan gjøre feil og særlig under opplæring. Gi beskjed til arbeidsgiver eller kontaktperson med en gang om noe uforutsett skulle oppstå.
Jeg er forholdsvis ny i jobben, men har blitt oppmerksom på viktigheten av riktig og sikkert arbeid. For oss er det viktig å ikke bli utkonkurrert av useriøse aktører.
Christoffer Borge Elektro 4