Hva gjør vi?

Medbyggerne fremmer hvitt arbeid og bekjemper arbeidslivskriminalitet. Dette gjøres gjennom ulike tiltak og kampanjer, som bidrar til å fremme seriøst arbeidsliv og skape gode ambassadører.

Tiltakene er blant annet tipssamarbeid mellom etatene og næringslivet for å luke ut useriøse aktører, fokus på offentlig anskaffelsesstrategi med mål om hvite bygg, aktiviteter rettet mot videregående opplæring samt sertifisering av byggevarehus og håndverksbedrifter. Vi utfører også jevnlige kommunikasjonskampanjer mot svart arbeid.

Medbyggerne ønsker å være et foregangseksempel for regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (a-krim). For å oppnå dette er man avhengig av deltakelse og samarbeid for en bred felles front hvor offentlig sektor, partene i næringslivet og bransjen selv sammen tar ansvar for et seriøst arbeidsliv. Les mer om historien om etablering av Medbyggerne.

Vårt arbeid er delt inn i fire ulike arbeidsgrupper rettet mot ulike satsningsområder innenfor bygg- og håndverksbransjen. Her deltar håndverksbedrifter og entreprenører sammen med fagbevegelsen og andre berørte deler av lokalt næringsliv aktivt sammen med representanter fra statlige etater, kommuner og fylkeskommune.

 

1. Medbyggerne – Privatmarkedet

Medbyggerne har gjennom Virke et samarbeid med fire byggevarekjeder som har sertifisert 34 Medbygger-varehus i fylket. Aktivitetene er godt forankret hos toppledelsen. Samarbeidet gir merverdi i form av god kultur, stolthet på arbeidsplassen, mer fornøyde kunder og økt omdømme ved å ta samfunnsansvar. Vi vurdere nye kjeder i Vestfold og Telemark for større slagkraft.

Medbygger-varehus Medbygger-bedrifter

2. Medbyggerne – Hvite bygg

Medbyggerne Hvite bygg er rettet mot kommunene og fylkeskommunen som byggherrer med mål om innføring av seriøsitetsarbeid i alle kommunale og fylkeskommunale bygge- og anleggsprosjekter. Innføring av seriøsitetsbestemmelser og kontrollrutiner samt mer aktiv innsats i leverandørutvikling er viktige tiltak. Det er utviklet et digitalt verktøy for kontrollrutiner som alle deltagende kommuner og fylkeskommune får opplæring i.

Medbyggerne Hvite bygg

3. Medbyggerne Ung

Det er utarbeidet en plan for kompetansemålene i ulike fag for Videregående skole. Målet er tilrettelegging for undervisning hvor samarbeidspartnere i Medbyggerne kommer inn i både fagundervisningen for matte, norsk og samfunnsfag samt programfagene, for utvalgte skoler. Eget materiell og hjelpemidler er utviklet av Medbyggerne og benyttes i undervisningen.

Medbyggerne Ung

4. Medbyggerne – Tipssamarbeid

For avdekking av useriøse og kriminelle aktører i bygg- og anleggsbransjer er det etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen. Du kan velge å tipse oss helt anonymt via tipsløsningen under.

Alle tips som kommer inn blir verifisert av egen tipskoordinator før videreformidlet til Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dersom tips fører til at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene.

Tipssamarbeid
Det er viktig å skape mer oppmerksomhet rundt hvitt arbeid. Jeg har det beste yrket i hele verden, og vi trenger flere unge folk.
Rainer Bolt Murermestercompaniet