Medbyggerne Hvite bygg

Medbyggerne Hvite bygg er rettet mot kommunene og fylkeskommunen som byggherrer med mål om innføring av seriøsitetsarbeid i alle kommunale bygge- og anleggsprosjekter.

Foto av glassmester foran bygninger, Medbyggerne

Viktige tiltak i kommunesektoren vil være å skape harmonisering og (lik) etterlevelse av seriøsitetsbestemmelser og kontrollrutiner i bygge- og anleggsprosjekter, samt mer aktiv innsats i leverandørutvikling.

Samarbeidet i Medbyggerne  legger til rette for og skal være en arena for erfaringsutveksling og kompetanse både ved anskaffelser og for oppfølging/kontroll av bygge- og anleggsprosjekter for kommuner og fylkeskommune.

Det offentlige – stort samfunnsansvar og stor påvirkningsmulighet

I Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er offentlige anskaffelser et sentralt område. Offentlige anskaffelser av varer og tjenester utgjør nesten 600 milliarder hvert år. Bygg- og anleggsvirksomhet utgjør cirka en tredjedel av anskaffelsene. Fellesskapets midler skal bidra til gode tjenester over tid for alle, med et næringsliv som er bærekraftig og konkurransedyktig.

Alle kommuner og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark har vedtatt seriøsitetsbestemmelser for å sikre seriøsitet i sine anskaffelser. Krav om lærlinger og fagarbeidere i bygge- og anleggskontrakter har bidratt til å heve antall lærlingplasser og har satt søkelys på etterspørsel etter fagarbeidere i bransjen.

Egenutviklet digitalt verktøy

Medbyggerne har gjennom erfaringsutveksling og samhandling utviklet et online verktøy rettet mot kommunene og fylkeskommunen som byggherrer. Formålet er bedre og forenklede rutiner for oppfølging og kontroll av offentlige byggeprosjekter.

Registrering av HMS-kort

Last opp bilder av HMS-kort fra byggeplassen og få en liste over personer.

Ferdig sjekkliste

Fyll ut en sjekkliste som inneholder alle viktige punkter når det kommer til en trygg og veldokumentert byggeplass.

Få tilgang til rapporter

Last ned rapporter over sjekklister og HMS-kort i PDF-format. Alt i henhold til GDPR.