Klikk eller slipp filer over dette området for å laste opp. Du kan laste opp inntil 3 filer.

100% anonymt

Du kan velge å tipse oss helt anonymt! Vi følger opp alle relevante tips og videreformidler til kontaktpersoner hos Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dersom tips fører til at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene.

Dette er A-krim

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold ofte utført organisert og som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Vi passer på hverandre

Ditt tips er viktig og kan bidra til et mer seriøst og rettferdig arbeidsmarked!
Har du mistanke om ulovlige forhold innenfor overtid, skatteunndragelser, permitteringsregler, press mot ansatte, eller lignende? Send tips!

I samarbeid med Medbyggerne er vi i forkant av kriminaliteten!
Ole B. Sæverud Politimesteren i sør-øst politidistrikt

Ditt tips kan bidra til merverdi for samfunnet

Les hvordan