Tipssamarbeid


For avdekking av useriøse og kriminelle aktører i bygg- og anleggsbransjer er det etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen. Tips som kommer inn blir anonymisert og videresendt til e-postadresse hos Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dersom tips fører til at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene.

Har du informasjon eller mistanke om ulovlige forhold?


 • Arbeid som utføres "til alle døgnets tider"
 • Brudd på permitteringsreglene
 • Arbeidsgivere som utøver press mot ansatte
 • Skatteunndragelser
 • Eller andre utførelser som ikke er i tråd med gjeldende krav/lovverk

Da vil vi gjerne høre fra deg. Ditt tips er viktig!

Du kan tipse oss raskt og anonymt i skjema nedenfor.

Ved å tipse tar du ansvar og bidrar til;

 • Et stabilt og trygt arbeidsmarked
 • Å bedre de håndverksmessige utførelsene
 • Forebygge skadelige arbeidssituasjoner og forsikringssaker
 • Sikre lærlingplasser, fagbrev og yrkestitler
 • Gi håndverkerne forutsigbarhet gjennom krav til trygdeordninger, tarifflønn, feriepenger og forsikringer
 • Tilrettelegge for nyetableringer av seriøse bedrifter
 • Verne om konkurranse på like vilkår
 • Sikre skattegrunnlaget og opprettholde velferdsstaten Norge som vi alle nyter godt av

Hva er a-krim?

Norsk arbeidsliv er i hovedsak preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er enkelte virksomheter og bransjer preget av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet (a-krim) i form av svart arbeid og unndragelse av skatt og avgifter. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt, for bransjer og virksomheter som rammes, og for finansieringen av velferdssamfunnet.

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Les mer om regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet 2021.

Se rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg

Ditt tips er viktig – tips oss her


Klikk eller slipp filer over dette området for å laste opp. Du kan laste opp inntil 3 filer.
Image

Ditt tips kan bidra til et mer seriøst og rettferdig arbeidsmarked