Hvorfor handle hvitt?

Hvis vi sammen kan få flere til å handle håndverkstjenester hvitt, vil vi blant annet bidra til et trygt arbeidsmarked hvor forbrukere og arbeidstakere har gode rettigheter og at bedrifter konkurrer på like vilkår.

Foto av rørlegger

10 grunner for å handle hvitt

  1. Verne om konkurranse på like vilkår
  2. Bidra til et stabilt og trygt arbeidsmarked
  3. Sikre skattegrunnlaget og opprettholde velferdsstaten Norge som vi alle nyter godt av
  4. Bedre de håndverksmessige utførelsene ved å bruke fagarbeidere
  5. Sikre lærlingplasser, fagbrev og yrkestitler
  6. Gi håndverkerne forutsigbarhet gjennom krav til trygdeordninger, tarifflønn, feriepenger og forsikringer
  7. Tilrettelegge for verdiskapning og nyetableringer av seriøse bedrifter
  8. Forebygge skadelige arbeidssituasjoner
  9. Sikrer deg reklamasjonsrett ved dårlig utført arbeid
  10. Være en #Medbygger og et forbilde for andre

 

Les også: Hvorfor unngå svart arbeid?

Støtter FNs bærekraftsmål

God utdanning

Gjennom Medbyggerne Ung går samarbeidspartnere inn i undervisningen.

Anstendig arbeid og øknomisk vekst

Medbyggerne arbeider for å fremme lovlige og trygge arbeidsforhold, som grunnlag for vekst.

Samarbeid for å nå målene

Medbyggerne er et bredt samarbeid nedenfra og opp; mellom næring og offentlige etater.

Vi føler at kundene velger oss fordi de kan være trygge på at her er alt på stell.
Kim Jamtvedt Grenrør

Aktuelt fra Medbyggerne