Organisering

Medbyggerne er et «nedenfra og opp-samarbeid» hvor håndverksbedrifter og entreprenører samarbeider med offentlige etater og kommuner i fire primære arbeidsgrupper.

Foto av to elektrikere med ledninger på byggeplass.

Organiseringen sikrer eierskap og engasjement ved at de som eier utfordringene, er en del av løsningen. Samarbeidet er samkjørt med eksisterende opplegg mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV.

Medbyggerne er anerkjent som en betydelig aktør for å fremme et seriøst arbeidsliv og stenge døra for de useriøse. Visjonen har hele tiden vært å være et foregangsfylke for regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Tilbakemeldinger fra både offentlig sektor, næringslivet, sentrale stortingsrepresentanter, ledere i LO/Fellesforbundet og NHO/BNL, er at ingen andre i Norge har klart å etablere tilsvarende resultater og samarbeid mellom statlige etater, kommuner, fylkeskommune, partene i næringslivet og bygge- og anleggsbransjen. Stadig flere fylker ønsker å etablere samarbeidet i eget fylke.

Arbeidsgrupper og deltakere

1. Medbyggerne Privatmarkedet

Leder: Næringslivsrepresentant i prosjektgruppen
Arbeidsgruppe: Består av leder, koordinator, deltaker fra Virke, representanter fra byggevarehus, representanter fra håndverkerne og Skatteetaten.

Kontaktpersoner privatmarkedet

2. Medbyggerne Hvite Bygg

Leder: Representant i prosjektgruppen
Koordinatorer: Erfaring med oppfølging av bygge og anleggsprosjekter i kommune
Arbeidsgruppe: Består av leder, koordinator, deltager fra håndverkere, NHO/EBA,
LO/Fagforbundet, Skatteetaten, Fylkeskommunen og kommunalsjef/direktør fra kommuner

Kontaktpersoner Hvite Bygg

3. Medbyggerne Tipssamarbeid

Leder: Leder i bygge- og anleggsbransjen eller fellesforbundets representant i prosjektgruppen.
Tipskoordinator: Representant fra Fellesforbundet
Arbeidsgruppe: Består av leder, koordinator, deltager fra håndverkere, NHO/EBA, LO/FF,
Skatteetaten, politiet, og arbeidstilsynet.

Kontaktpersoner Tipssamarbeid

4. Medbyggerne videregående opplæring

Leder: Fylkeskommunens leder (eller repr.) for videregående opplæring i prosjektgruppen
Koordinator: Erfaring fra videregående opplæring
Arbeidsgruppe: består av leder, koordinator, deltager fra håndverkere, EBA, fellesforbundet,
Skatteetaten, politiet, arbeidstilsynet og 1-2 fra videregående skole.

Kontaktpersoner Videregående opplæring
Det er viktig at folk bruker oss som er en seriøs aktør. Slik kan vi fortsette å utdanne framtidens fagfolk, og være med på å sikre at vi har sosiale goder.
Lasse Rudskjær Glassmestrene