Hvordan få læreplass?

Du har selv ansvar for å skaffe lærlingplass. Du kan få hjelp av opplæringskontor eller skolen.

Dette kan du gjøre selv:

 • Send søknad direkte til bedriften du ønsker lærlingplass hos
 • Bruk nettverket ditt til å finne bedrift/læreplass. Dette kan være skolen, venner, naboer, foreldre osv.
 • Møt gjerne opp personlig
 • Følg opp søknaden din. Ring og hør om søknaden er mottatt og spør om du kan komme å ta en prat.

Forbered deg til intervjuet:

 • Vis deg fra din beste side. Kom til avtalt tid og vær høflig og velstelt.
 • Gjør deg litt kjent med bedriften. De har kanskje en egen nettside?
 • Tenk over spørsmål som du kan få:
 • Hvorfor skal bedriften tilby deg læreplass?
 • Hvilke gode egenskaper har du?
 • Er du mobil/flyttbar?

Når du har fått lærlingplass:

 • Kom til avtalt tid og vær våken
 • Oppfør deg ordentlig. Husk at du representerer bedriften hvor du er ansatt
 • Behandle bedriftens utsyr og verktøy ordentlig, dette er ofte veldig dyrt utstyr
 • Alle kan gjøre feil og særlig under opplæring. Gi beskjed til arbeidsgiver eller kontaktperson med en gang om noe uforutsett skulle oppstå.