Hvorfor Medbyggerne?

Formålet er å få flere til å bli medbyggere og handle hvitt, for å sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked, bedre de håndverksmessige utførelsene og hindre skadelige arbeidssituasjoner.

Flere hundre håndverksbedrifter er ambassadører for prosjektet og leder an for hvitt arbeid. Som deltakende bedrift får du et sertifikat, blir synlig i våre registre og blir en ambassadør. Som medbygger-bedrift vil du da også bli tilknyttet flere av FNs bærekraftsmål. Les mer om fordeler

 

Medbyggerne – sammen for seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen!

Medbyggerne har fokus på bygge -og anleggsbransjen hvor offentlig sektor og næringslivet i samarbeidet jobber aktivt for et seriøst arbeids- og næringsliv, både lokalt og regionalt. Det skal lønne seg å være seriøs! Dette er viktig for verdiskapning som gir inntekter til kommunene og fylket vårt, rekrutering for flere lærlingplasser som gir fagarbeidere til en presset bransje og ikke minst forutsigbarhet både for de som utfører arbeidet og for oppdragsgiver.

 

Arbeidslivskriminalitet er en samfunnsutfordring som angår oss alle.

De kriminelle blir stadig mer kreative og finner nye arenaer for sin virksomhet. I tillegg er dette miljøer som ofte relateres med trusler og vold og utnyttelse av sårbare personer. I medier hører vi oftere enn før om forbrukere som blir lurt eller svindlet, eller forsøkt svindlet. Det er sannsynlig også mange mørketall her, da man lett kan kjenne på at det er flaut å fremstå som den som er blitt lurt. Ingen av oss ønsker å bidra til å finansiere kriminell virksomhet, bortsett fra de som måtte tjene på dette og kynisk utnytter andre til egen vinning – de kriminelle selv.

Jeg er utplassert på Birk bygg, og setter pris på å være på en arbeidsplass hvor jeg er trygg på å lære ting riktig fra starten.
Mina Lidsheim Birk Bygg

Ingen kan bekjempe arbeidslivskriminalitet alene!

Statsetatene har hjemmel for kontroll og sanksjoner og kan med dette sette de kriminelle ut av spill ved å stenge byggeplasser, inndra utbytte osv. Dette er viktige virkemiddel men det holder ikke alene dersom det hele tiden kommer nye skurker til der det er blitt en «åpning» i markedet. Gjennom erfaringsutveksling, kunnskap og samhandling mobiliser Medbyggerne til en bred felles front hvor vi sammen stenger døra for de kriminelle.

 

Bred felles front – sammen mot arbeidslivskriminalitet

Det er nettopp dette med en bred felles front hvor vi sammen tar ansvar for et seriøst arbeidsliv som Medbyggerne har fått til. Partene i arbeidslivet og bransjeorganisasjonene fremmer ordnede arbeidsforhold og like konkurransevilkår via organiserte arbeidstakere og bedrifter.

Bransjen selv ønsker en seriøs bransje med godt omdømme og sikkerhet både for arbeidstakere og forbruker. Det handler om faglært arbeidskraft og kvalitet, yrkesstolthet og respekt for egen og andres bransje. Bransjen trenger rekrutering og flere faglærte. Vi ønsker at ungdommene våre skal møte en god arbeidshverdag med sikkerhet og ordnede forhold og ikke bli utnyttet av kriminelle.

Forbrukere må få informasjon så de er i stand til å ta riktig valg og ikke la seg lure.

Det trygger både arbeidstagere og kundene. Du kan være sikker på at dokumenter er i orden og at lover og regler blir fulgt.
Atle Bekkelund Herman Nilsen & Sønner

Fremmer Bærekraft

Medbyggerne er et samarbeid som fremmer bærekraft gjennom blant annet å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked samt sikre skattegrunnlaget. Arbeidet i Medbyggerne bidrar til oppfyllelse av flere av FNs bærekraftsmål:

  • 4 God utdanning og rekrutering til bransjen
  • 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 17 Samarbeid for å nå målene
Slik ble badet etter at en av våre medlemsbedrifter gjorde jobben skikkelig.
Når det nye badet begynte å lekke, og håndverkeren var sporløst borte, var det godt å kunne få en seriøs bedrift som fullførte arbeidet.
Marianne