Rettigheter

Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for deg som lærling.
Som lærling har du både en arbeidsavtale med din arbeidsgiver og en lærekontrakt, hvor fylkeskommunen har det øverste ansvaret. Arbeidsmiljøloven styrer arbeidskontrakten, mens opplæringsloven regulerer lærekontrakten.

Arbeidsgivers ansvar:

  • Arbeidsavtale: Arbeidsgiver er ansvarlig for arbeidskontrakt med deg som lærling
  • Lønne lærlingen etter gjeldende bestemmelser
  • Sørge for verneutstyr, verktøy, og annet arbeidstøy og nødvendig arbeidsutstyr
  • Arbeidsgiver er ansvarlig for god opplæring på arbeidsutstyr du skal bruke. Dette kan være alt fra håndverktøy til store maskiner. Opplæringen foregår i henhold til opplæringsloven og etter læreplan med instruktør
  • Sørge for nødvendige lovfestede forsikringer
  • Gi skikkelig tilbakemeldinger på arbeidet lærlingen gjør
  • Sørge for godt arbeidsmiljø!
  • Som lærling skal du vernes ekstra mot dårlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.

 

Jeg er utplassert på Birk bygg, og setter pris på å være på en arbeidsplass hvor jeg er trygg på å lære ting riktig fra starten.
Mina Lidsheim Birk Bygg