Medbyggerne UNG

Deltakere i Medbyggerne kommer inn og blir en del av undervisningen i videregående skole hvor eget materiell og relevante hjelpemidler er utviklet.

Ressurser fra samarbeidspartene i Medbyggerne (politiet, skatteetaten, arbeidstilsynet, partene i arbeidslivet og håndverksbransjen) deltar, i tillegg til unge rollemodeller som lærlinger, unge fagarbeidere og ingeniører.

Det er utarbeidet en plan for kompetansemålene i ulike fag for Videregående skole. Målet er tilrettelegging for undervisning hvor Medbyggerne kommer inn i både fagundervisningen for matte, norsk og samfunnsfag og programfagene for utvalgte skoler. Ref. Opplæringsloven paragraf 1-1 formålsparagrafen.

Eget reklamemateriell og relevante hjelpemidler er utviklet av Medbyggerne og benyttes i undervisningen. Ressurser fra samarbeidspartnerne (politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, partnerne i arbeidslivet og håndverksbransjen) deltar også, i tillegg til unge rollemodeller som lærlinger, unge fagarbeidere og ingeniører.

Fremtidens håndverkere og entreprenører

Medbyggerne Ung retter seg mot Videregående opplæring som er en av satsningsområdene/arbeidsgruppene i Medbyggerne.

Målgruppen er primært elever på byggfag ved videregående skoler men også lærlinger, lærere og andre interessenter. Målet er å arbeide preventivt med arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. Gjennom kunnskap og erfaring  har vi  bred kompetanse og et godt grunnlag for å fremme gode holdninger hos unge elever. Medbyggerne jobber forebyggende mot a-krim og har en positiv tilnærming til utfordringen: Det skal lønne seg å være seriøs!!! Dette er viktig både for omdømme og fremtidig rekrutering til bransjen. Elever får et praktisk rettet tilbud som gir god arbeidslivsforberedelse realistisk bilde av både utfordringer og forventninger til arbeidslivet.

Jeg har vært heldig med hvor jeg har fått jobb, og at det har vært et seriøst og helhetlig utdanningsløp.
Emilie Nilsen Fon Anlegg