Medbyggerne UNG

Deltakere i Medbyggerne kommer inn og blir en del av undervisningen i videregående skole hvor eget materiell og relevante hjelpemidler er utviklet.

Det er utarbeidet en plan for kompetansemålene i ulike fag for Videregående skole. Målet er tilrettelegging for undervisning hvor Medbyggerne kommer inn i både fagundervisningen for matte, norsk og samfunnsfag og programfagene for utvalgte skoler. Ref. Opplæringsloven paragraf 1-1 formålsparagrafen.

Eget reklamemateriell og relevante hjelpemidler er utviklet av Medbyggerne og benyttes i undervisningen. Ressurser fra samarbeidspartnerne som fylkeskommunen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, partnerne i arbeidslivet og håndverksbransjen deltar også, i tillegg til unge rollemodeller som lærlinger, unge fagarbeidere og ingeniører.

Fremtidens håndverkere og entreprenører

Medbyggerne Ung er eget satsningsområde for elever på videregående opplæring innen bygge- og anleggsfag.

Målgruppen er primært elever på byggfag, men også lærlinger, lærere og andre interessenter. Målet er å arbeide preventivt mot arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen.

Gjennom kunnskap og erfaring  har vi  bred kompetanse og et godt grunnlag for å fremme gode holdninger hos unge elever. Elever får et praktisk rettet tilbud som gir god arbeidslivsforberedelse realistisk bilde av både utfordringer og forventninger til arbeidslivet.

Jeg har vært heldig med hvor jeg har fått jobb, og at det har vært et seriøst og helhetlig utdanningsløp.
Emilie Nilsen Fon Anlegg