Historien om Medbyggerne

Medbyggerne ble etablert i 2015 som "A-krim Vestfold" og endret navn til Medbyggerne i 2018. Fra første dag har prosjektet vært et "nedenfra og opp" organisering med et bredt samarbeid fra håndverker og entreprenører, til offentlige etater.

Foto av deltakere på stand

Ideen bak Medbyggerne er å gjennomføre tiltak og kampanjer for å fremme seriøst arbeidsliv og skape gode ambassadører i bygge- og anleggsbransjen. Vi ønsker å være et foregangsfylke for regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (a-krim). For å oppnå dette er man avhengig av deltakelse og samarbeid for en bred felles front hvor offentlig sektor, partene i næringslivet og bransjen selv sammen tar ansvar for et seriøst arbeidsliv.

For å lykkes med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Norge, var det og er det viktig å kunne vise til konkrete, lokale suksessprosjekter med god overføringsverdi. Vi har spisset samarbeidet mot konkrete satsinger, som utvikling av bedre tipssamarbeid mellom etatene og næringslivet, samordnede aksjoner, fokus på offentlig anskaffelsesstrategi med mål om hvite bygg, aktiviteter rettet mot videregående opplæring, sertifiserte byggevarehus som skal være gode ambassadører for hvitt arbeid, og gjennomføre kampanjer mot svart arbeid.