Austad Elektro AS

NELFO Telemark
Daglig leder
Kai Tore Austad
Adresse
Smedveien 1B, 3750 Drandedal
Org.nr
997053516
Telefon
476 50 777
E-post
kai.tore@austadelektro.no
Nettside

Læreplass

De fleste av våre medbygger-bedrifter er godkjente opplæringsbedrifter - ta kontakt med lokalt opplæringskontor for din bransje.
Opplæringskontorene Vestfold og Telemark
Tjenester: