Entreprenørfirma Leif Øygarden AS

Maskinentreprenørene
Daglig leder
Kjetil Solvang
Adresse
Sannidalsveien 318, 3766 Sannidal
Org.nr
981402278
Telefon
91877023
E-post
post@leifoygarden.no
Nettside

Læreplass

De fleste av våre medbygger-bedrifter er godkjente opplæringsbedrifter - ta kontakt med lokalt opplæringskontor for din bransje.
Opplæringskontorene Vestfold og Telemark
Tjenester: