Fjorden Elektro AS

NELFO Vestfold
Daglig leder
Adresse
Nordre Fokserød 24, 3241 Sandefjord
Org.nr
921 342 047
Telefon
400 89 100
E-post
Svein.tore@fjordenelektro.no
Nettside

Læreplass

De fleste av våre medbygger-bedrifter er godkjente opplæringsbedrifter - ta kontakt med lokalt opplæringskontor for din bransje.
Opplæringskontorene Vestfold og Telemark
Tjenester: