Hvorfor unngå svart arbeid?

Svart arbeid betyr at en jobb utføres uten å betale skatt og avgifter. Det vil si at du betaler kontant eller direkte til en håndverker uten at han betaler offentlige avgifter. Svart arbeid fører til konsekvenser både for arbeidsgiver, håndverkeren, kjøperen og hele samfunnet.

Foto av bad. Bruk seriøse håndverkere uten svart arbeid.

Hvorfor bør du ikke jobbe svart?

Svart arbeid fører til mange konsekvenser. Det påvirker hele samfunnet – bedrifter og hele bransjer kan bli konkurranseutsatt ved at useriøse aktører tilbyr lave svarte priser. Seriøse bedrifter kan da slite med å overleve. Samfunnet vil også få mindre penger til å benytte på blant annet skoler, sykehus og veier.

Tilbyr du som håndverker/håndverksbedrift svart arbeid, får arbeideren ikke pensjonspoeng, null feriepenger og ved eventuelle uhell vil ikke yrkesskadeforsikringen gjelde. Mange bedrifter har nulltoleranse for svart arbeid og du kan risikere å miste jobben. Alvorlige saker kan bli politianmeldt og i verste fall ende med fengselsstraff.

Hva er konsekvensene hvis du kjøper svart arbeid?

Ved å kjøpe svart arbeid får du ikke garantier for feil og mangler. Det kan også bety at forsikringen ikke kan dekke eventuelle feil eller skader, på grunn av manglende dokumentasjon. Kjøper du svart arbeid for over 10 000 kroner i året kan du også bli stilt medansvarlig for det håndverkeren da har unndratt på skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift.

Kjøper du svart arbeid bidrar du til sosial dumping; ulovlige lave lønninger, arbeidstakere som ikke får rettigheter i forhold til sykelønn, forsikring og pensjon samt økt risiko for farlige arbeidsforhold.

Kan man unngå å betale skatt for arbeid?

Ja, du som forbruker kan betale opptil 6 000 kroner skattefritt til privatpersoner, for å hjelpe deg med småjobber i hjemmet. Det kan for eksempel være hjelp til barnepass, hagestell, snømåking, flyttehjelp, vedlikehold og små reparasjoner på bilen. Overstiger beløpet 6 000 kroner må du sende inn skjema for dette via Altinn.

Hvilke jobber tilbys mest svart?

Vaskehjelp og renhold er tjenester som betales mest svart. Nummer to er barnepass, hjemmehjelp og hagearbeid, nummer tre er snekkerarbeid og nummer fire er malerarbeid. Kilde: Handlehvitt.no

 

Les også 10 grunner til å handle hvitt