Medbyggerne samlet 700 lærlinger for gode holdninger

Medbyggerne og opplæringskontorene har samlet  ca. 700 ungdommer innenfor bygg- og anleggsbransjen for gode holdninger. Samlingene besto av ungdommer som er under utdanning innenfor håndverker og entreprenørfag som tømrer, snekker, betong, murer, maler, blikkenslager, glass, anlegg, isolatør, taktekker, rørlegger, anleggsgartner og elektriker.

Samlingene ble avholdt på Ælvespeilet kulturhus i Telemark og på Bakkenteigen kulturhus i Vestfold.

Gode holdninger

Sammen fremmer vi gode holdninger for et rettferdig og trygt arbeidsliv innenfor bygge- og anleggsbransjen. Gode holdninger om arbeidslivets spilleregler er viktig, både for oss og for ungdommene som skal ut i arbeidslivet.

Morgendagens håndverkere og entreprenører er gull verdt!

Viktig og lærerikt innhold

Samlingen ga ungdommen en god innføring om fordeler og rettigheter ved å være seriøs og konsekvenser av svart arbeid, både for den enkelte, for egen bedrift og for samfunnet. Andre viktige temaer var plikter og forventninger ute i arbeidslivet, samt fokus på sikkerhet for å forebygge arbeidsulykker og farlige situasjoner.

Engasjerte foredragsholdere fra arbeidsgiverne, Skatteetaten, Politiet, Fellesforbundet og Regionalt verneombud sørget for viktig innhold og en lærerik dag.

Større påvirkning

Samlingen ble avsluttet med et skråblikk på rus ved Leo Ajkic med en klar oppfordring om å ta vare på hverandre. Utenforskap er vondt, alle ønsker å bli sett. Det er viktig å snakke sammen. Her kan dere gjøre en forskjell, dere har større påvirkning enn dere tror, sa Ajkic.