Medbyggersamling for lærlinger – Telemark!

Medbyggerne og opplæringskontorene inviterer til storsamling for
lærlinger i bygg- og anleggsfag!

Her treffer du engasjerte foredragsholdere som brenner for aktuell Medbygger tematikk som:

Bransjen – Hvorfor engasjerer vi oss

Svart arbeid og arbeidskriminalitet – konsekvenser for den enkelte, for bransjen og for samfunnet

Velferdssamfunnet og skatt

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Sikkerhet på arbeidsplassen

Rus – på godt og vondt

 

Registrering via opplæringskontorene:

Registrer deg her