Medbyggerne Årsrapport 2022 – kortversjon

To unge murere i jobb foran murbygg, Medbyggerne

Medbyggerne er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark. Ideen bak Medbyggerne er å gjennomføre tiltak og kampanjer for å fremme seriøst arbeidsliv og skape gode ambassadører.

Deltagere i samarbeidet er Statsforvalteren, Fylkeskommunen, kommunene, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NHO, Virke, LO og flere hundre bedrifter innenfor bygge- og anleggsbransjen. Medbyggerne er anerkjent som en betydelig aktør for å fremme et seriøst arbeidsliv og stenge døra for de useriøse.

 

Kampanjetiltak med høyt aktivtetsnivå og god synlighet

I 2022 har Medbyggerne gjennomført en rekke tiltak, aktiviteter og kampanjer. Våre digitale holdningskampanjer er blitt vist over 2.000.000 ganger. I tillegg har vi hatt print-annonser, innlegg og omtaler i digitale kanaler samt artikler i lokalpresse, fysiske magasiner og tidsskrifter. Vi har også gjennomført Medbyggerkonferansen, som samlet deltakere fra alle deler av samarbeidet.

 

Leverer på regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens strategi mot a-krim understøtter at ingen klarer å bekjempe a-krim alene. Medbyggerne er et godt eksempel på at felles innsats kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer. Samarbeidet engasjerer til aktivt samfunnsansvar hvor alle deltakerne kan rapportere om tiltak og aktiviteter som bidrar til et seriøst arbeidsliv og et bærekraftig samfunn. Det viser at regional forankring og lokalt eierskap gir en merverdi – og en samlet felles front mot de kriminelle.

 

Fire satsningsområder

Medbyggerne har fire hovedsatsningsområder for å bidra til å fremme hvitt arbeid:

 

1. Medbyggerne Privatmarked

238 håndverks- og entreprenørbedrifter er nå sertifiserte via respektive laug og bransjeorganisasjoner. Som Medbygger-bedrift har de tatt et aktivt standpunkt og oppfyller krav til seriøsitet, dokumentasjon, arbeidsliv og lønn. I tillegg er det etablert et samarbeid med fire byggevarekjeder som har sertifisert 34 Medbygger-varehus i fylket. Det gir merverdi i form av god kultur, stolthet på arbeidsplassen, mer fornøyde kunder og økt fokus på samfunnsansvar. Vi har også et eget søkefelt på nettsiden til Medbyggerne, som gjør det enkelt for folk å finne kvalifiserte firmaer til jobber som skal gjøres.

 

2. Medbyggerne Hvite bygg

Hvite bygg er en arena for kunnskap og erfaringsutveksling mellom kommunene. Hovedfokus er på offentlige anskaffelser i bygge- og anleggsprosjekter. Her har vi utviklet et digitalt verktøy for enklere oppfølging og rapportering av kontrollrutiner, hvor deltagerne får fri tilgang og opplæring. Det er også avholdt leverandør-seminar med 9 kommuner, i samarbeid med bransjen og andre deltakere.

 

3. Medbyggerne Tipssamarbeid

For å avdekke useriøse og kriminelle aktører i bygg- og anleggsbransjer er det etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen. Vår digitale tipsløsning sikrer bedre kvalitet på tipsene hvor man kan tipse helt anonymt. Tilbakemeldinger fra statsetatene er at tipsene fra Medbyggerne treffer bra!

 

4. Medbyggerne Ung

Kunnskap, erfaring og praktisk kompetanse fra Medbyggerne er populært og etterspurt, både blant elever og lærere. Vi har utviklet materiell og hjelpemidler som benyttes i praktisk rettet undervisning for elever på videregående opplæring innen bygge- og anleggsfag. Representanter fra Medbyggerne kommer også og deltar i undervisning. I 2022 arrangerte Medbyggerne fagdager på Re- og Skogmo videregående skoler tilpasset smitterestriksjoner.

 

«I samarbeid med Medbyggerne er vi i forkant av kriminaliteten!

Ole Bredrup Sæverud. Politimester Sør-Øst politidistrikt

 

Leverer på bærekraftsmålene

Tiltakene og aktivitetene Medbyggerne gjennomfører, bidrar til å nå bærekraftsmål: 

 

Bærekraftsmål nr.17 – Samarbeid for å nå målene

Ingen klarer å bekjempe a-krim alene! Vi har alle et felles ansvar for hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg. Fungerende samarbeid sørger for bred kompetanse hvor de som eier utfordringen er en del av løsningen.

 

Bærekraftsmål nr.4 – God utdanning og rekrutering til bransjen

Utdanning og kunnskap bidrar til et trygt og godt arbeidsliv, både for eksisterende og kommende generasjoner. Seriøse bedrifter og anstendige arbeidsplasser gjør at flere unge kan velge å etablere seg, også i de små kommunene i fylke vårt.

 

Bærekraftsmål nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Seriøse bedrifter sikrer trygge og gode arbeidsforhold, hindrer sosial dumping og utnyttelse av sårbare personer og tilrettelegger for lærlingplasser som gir flere fagarbeidere til bransjen. Dette fremmer verdiskapning og gir grobunn for vekst, innovasjon og nye bedrifter med gode arbeidsplasser som sikrer opprettholdelsen av velferdssamfunnet vårt. Lokale bedrifter sikrer arbeidsplasser og økonomisk vekst hvor skatt og arbeidsgiveravgift er en stor og viktig inntektskilde til kommunene.

 

Det gleder oss at mange ønsker Medbyggerne i sitt fylke

Medbyggerne blir lagt merke til utenfor fylkets grenser og flere andre fylker er også interessert. Det er imidlertid vedtatt i styringsgruppen at en fast driftsituasjon for Medbyggerne må på plass før eventuelle nye fylker kan komme til. Selv om fylket vårt skal splittes, fortsetter engasjementet i både Vestfold-delen og Telemarks-delen. Skatteetaten finansierer prosjektleder ut 2023, og vedtak i fylkeskommunen sikrer ressurser og prioritering i de videre politiske prosesser.

 

Takk for at du er en Medbygger! Det kan du være stolt av!

Les hele årsrapporten her Medbyggerne Årsrapport 2022 eller kortversjonen av årsrapporten her Medbyggerne Årsrapport 2022 -Kortversjon