Leverandørseminar i Vestfold 8.9.2022

Medbyggerne og kommunene i Vestfold inviterte entreprenører og håndverkere til informasjon og dialog – et enklere samarbeid med bygge- og anleggsbransjen i regionen.

På seminaret i Sandefjord var det mange gode innlegg og relevante diskusjoner. Det handlet blant annet om offentlig forutsigbarhet. Det er fint å vedta seriøsitetsbestemmelser – men det viktigste er faktisk å følge opp!

Flere verktøy både for anskaffelser, oppfølging og kontroll ble presentert på samlingen. Det offentlige er en stor innkjøper og har et ekstra ansvar her.

Bransjen var også tydelige på usikkerhet rundt leveranser som følge av pandemi, krig og prisstigninger. «Ikke be oss om fast pris på langvarige kontrakter, vi trenger standardkontrakter med indeksregulering for å veie opp mot usikkerheten».

Selv om kommunene presenterte gode kommende prosjekter på seminaret kom det frem at den generelle situasjonen i Europa en usikker kommuneøkonomi har ført til at flere prosjekter er lagt på vent. Dette er noe som bekymrer bransjen. En generell nedgang i byggeoppdrag vil føre til oppsigelser og konkurser.

Vi er enige om at kampen mot arbeidslivskriminalitet fortsatt er aktuell.  Gjennom dialog, kunnskapsdeling og samarbeid skal vi stå på videre!!!

 

Se foilene fra seminaret her

 

Programmet

Velkommen!

Eiendomssjef Christian Thorsen Egeberg, Sandefjord kommune

Medbyggerne

Styreleder, Harald Olsen, LO

Medbyggerne Hvite bygg:

Seriøsitet, kontroll og oppfølging i offentlige prosjekter

Kim Langelo, Horten kommune og Joakim Brandhaug, Skien kommune

Vit hvem du avtaler med – Opplysninger om skatt og avgift (RF-1507)

Hege Merethe Hagen, Skatteetaten

Offentlige anskaffelser for bygg og anlegg

– Ulike oppdrag og utfordringer ved regelverket

Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet

Hvordan rigge en god anskaffelsesprosess?

Advokat Øystein Seljeflot, EBA

Presentasjon av kommende prosjekter i kommunene:

Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Horten og Holmestrand kommune

Oppsummering og vel hjem

Konferansier, Thormod Hansen EBA